Členovia Rady školy pri MŠ Ostrov

Ustanovujúce zasadnutie RŠ sa konalo 17. 9. 2020. Súčasnými členmi sú:

Ing. Magdaléna Lajchová – predsedníčka RŠ, zástupkyňa rodičov

Mgr. Zuzana Bieliková – podpredsedníčka, za pedagogických zamestnancov

Margaréta Orviská – druhá zástupkyňa rodičov

Ing. Juraj Bielik – zástupca zriaďovateľa (z radov poslancov)

Vladimíra Svetlíková – za nepedagogických zamestnancov