Nahliadnite k nám…

Jeseň v MŠ

Plody zeme – aktivity v MŠ

Šarkaniáda

Svetový deň výživy (16. 10.), Košíček zdravia, Vitamínkovo…

Deň jablka (21. 10.)

Mesiac úcty k starším – výroba darčekov

Doprava okolo nás

Mikuláš v MŠ

Malí koledníci

Vianoce v MŠ

Zima v MŠ

Pamätná izba v Ostrove

Fašiangovanie po dedine

Marec – mesiac knihy

Divadelné predstavenia v MŠ

Trieda Lienky Bodkulienky

Trieda Včielky Medulienky