Aktuality

Zápis detí do Materskej školy Ostrov na šk. rok 2021/2022

Materská škola Ostrov oznamuje, že zápis detí do materskej školy Ostrov na školský rok 2021/2022 sa uskutoční 11. mája 2021 od 12:30 hod. do 16:00 hod. v riaditeľni materskej školy za prísnych hygienických podmienok.

Priebeh samotného zápisu bude vychádzať z aktuálnej epidemiologickej situácie. Budeme Vás o ňom včas informovať. 

Zastupujúca riaditeľka MŠ Ostrov, Bc. Prídavková

2 % pre MŠ Ostrov

Vážení rodičia, 

zákon umožňuje do 30. 4. 2021 darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je aj n. o. TIMOTEJ našim deťom, pod ktorú spadá aj naša materská škola. Ak sa rozhodnete darovať nám 2 % zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to. Keďže k čerpaniu sa vyžaduje zoznam darcov, poprosíme Vás o dodanie kópie Potvrdenia o zaplatenej dane do rúk poverenej riaditeľke, p. Prídavkovej.

Ďakujeme! 

Oznam

Na základe aktuálneho rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave sa od 8. 2. 2021 zakazuje otvorenie všetkých predškolských a školských zariadení na území okresu Piešťany.

Oznam

Prevádzka Materskej školy Ostrov sa obnovuje od 8. 2. 2021. Podmienkou pobytu dieťaťa v MŠ je negatívny test zákonného zástupcu na koronavírus. 

Oznam

Prevádzka MŠ Ostáva naďalej prerušená až do odvolania. O opätovnom obnovení prevádzky Vás budeme informovať.