Aktuality

Oznam

Vážení rodičia,

na základe odporúčaní ministra školstva SR, usmernení RÚVZ, posúdení aktuálnej pandemickej situácie, konzultácií zodpovedných orgánov a rozhodnutia zriaďovateľa MŠ Ostrov Vám oznamujeme, že prevádzka MŠ Ostrov bude od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021 prerušená. O ďalšom fungovaní MŠ Vás budeme informovať. Kolektív MŠ Ostrov

Deň materských škôl

Pokyny upravujúce podmienky MŠ Ostrov

Aktuálne informácie súvisiace s uvoľňovaním opatrení od 15. 6. 2020

Medzinárodný deň detí

Obnovenie prevádzky MŠ

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 a následného rozhodnutia zriaďovateľa sa s účinnosťou od 1. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020 obnovuje prevádzka Materskej školy Ostrov

Oznam ku školskému roku 2020/2021

Informácie k zápisu do MŠ Ostrov

Zápis detí do Materskej školy Pri lipkách

Riaditeľka Materskej školy Ostrov oznamuje, že zápis nových detí na školský rok 2020/2021 bude vo štvrtok 7. mája 2020 elektronickou formou na mailovú adresu: ms.ostrov@gmail.com.

Žiadosti k zápisu detí si zákonný zástupca dieťaťa môže stiahnuť z: http://www.obecostrov.sk, požiadať na: ms.ostrov@gmail.com od utorka 7. apríla 2020 alebo stiahnuť v sekcii Dokumenty (1. Žiadosť o prijatie do MŠ, 2. Potvrdenie o zdravotnom stave, 3. Súhlas dotknutej osoby).

Prerušenie prevádzky MŠ

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení do odvolania.  

O ďalšom postupe Vás budeme informovať.